Artikel Terbaru

Monday, October 10, 2016

Dopokan Banyumasan Melek Malem Jemuah

Bar tangi turu pendirangan kaya kewan nggarangan dibedag petani nang sawah glayar gluyur pecicilan mundun sekang amben meh bae nabrak banon,metu kamar maring kamar mandi ngraupin rai.Turu mau bar Ngisya ayawene mecichil mata rebes untung ora ketehepen. Jan sepet banget ,lambe kecut pengin udud karo medang kopi ,ya lumngyan nesih ana clebek Kopo Kapal Api nang pedangan kena degawe secangkir,kena nggo cagak mata Lah ana-ana baen cagak mata nganggo wedang kopi,deneng ora nganggo pring garing apa pangpung ,Ya sorry mata koh decagak nganggo pangpung apa pring mengko nden mata rebes brayoan klicir getih, Darani lucu ya lucu ning ndarani ora lucu jan ya ora lucu tur ora memper, Ngeprah.Ana kaya kuwe kawit mengkuna-kuna kawit kaki nini inyong rika padha wis ana tembung kaya kuwe, wong nggodog wedang,kan sing bener tembunge kudune nggodog banyu, wis dadi wedng malah digodog, anaa maning menek klapa ,kudune menek wit klapa iloken ana klapa de penek nden glecat glecot, Ora papa kader basa ikih anu ora mbayar mbien ya ora nggo gubesan kaya siki baen,, apa-apa kudu ilmiah lan ana dalile,, Ya ngonoh panganen dalile dikanthi mlukek..toli mutah dewek ha ha ha.
Jebule wayah ayawene metingkrek nang korsi wis dina jemuah, ora krasa besanu dina banter pisan gari muter, ujarku wingi nesih dina senin malah saiki wis mlebu dina Jemuah, Jemuah kuwe dina sing paling mulya mungguhe inyong rika padha sing agamane Islam ,bagus-bagus dina jere Kyai ya dina Jemuah,Biasane wong kuna angger malam jemuah padha seneng lek-lekan nang umah apa padha sujarahan maring makame wongtua kaloro, wong alim lan pinisepuh kawit bar asyar butul Jemuah esuk padha nyekar.Nyekar kuwe toli tembunge gampang ning angger dejlentrehna dawa banget maksude, dudu mung maring kuburan apa makam nggawa kembang, mbuh kembang mawar lan lia liane karo Banyu njur disiramna thok nang nduwur pusara makam sing detengere ngango sing de Jenengi Kijing, Kijing ana sing digawe nganggo watu uga ana sing nganggo Pring sarto ana sing model saiki ngango granit apa marmer. Ya ngonoh-ngonoh baen kader nggo tenger ora depundi-pundi ikih,Ndonga sih ning ndi papan baen kena apa ndongakna utawane kirim donga anglehe wong banyumas lan jawa umumnya apa salah, Aja giri -giri nyalahna keyakinane wong liya, wong sing ora seneng ziaroh kubur ya ora apa apa ,sing seneng ziaroh kubur aja diarani syirik, ora cocok gari mingkem lambene ngormati keyakinane wong liyan toli dadi ora gubes tur anteng.kahanan.
Jaman wis jaman "Canggih",,jere canggih singkatan sekang Kecancang Ora Kepanggih alais "Bundet" wk wk wk wk..basa kerene menungsa saiki Globalisasi, Ngonoh apa karepmu ngarani jaman pa baen ya ora papa,nyatane saiki padha bundet polaeh,Tamba Ati Ana Lima Perkarane salah sawijine Dzikir Wengi Ingkang Suwe malah saiki Mejet Keypet Hp,Latop,Note Book,Smartphone ingkang suwe,,,,,,ha ha ha sumpah ora ngrasani rika padha wong inyong be nglakoni koh,, Mengko nden dnarani Jarkoni,Ngajar Koh Nglakoni apa ora payah mengko nden depocoih woong sejagad.rika padha gawe status nang fb apa inbox karo bahasa sing nylekit pisan ana gambare ngedengi bokong apa silit,,,,jan,,,jan..jan Lagi jamane dadi ora susah dakwen lambene njember kaya knapot motor sing langka sarangane.,Sing bombong esuk kie, arep mejeti keypet terus ya ngonoh ,arep melek baen nganthi esuk ya ngonoh, arep tirakatan kelawan sholat wengi banjur dzikir wengi ingkang suwe ya lweih apik,,,Kader kabeh-kabeh sing arep ngrasakna manpangate toli awake dewek-dewek.,
Milih ngonoh Mejet Keypet Ingkang Suwe apa Dzikir Wengi Ingkang Suwe ,,,,,,
Nyruput Kopi seger
Kukuse ngelun
Jan Mblaketaket
Nylekamin
Karangangka 01/04/2016
Mulyono Harsosuwito Putra Kang Mul
Institut Studi Pedesaan dan Kawasan

0 comments:

Post a Comment