Artikel Terbaru

Monday, October 10, 2016

Dopokan Banyumasan Papak Ning Ora Padha

"Mandeg Ramane "
Biyunge bocah sekang pedhangan nggentawar celuk-celuk menawa lodeh asem lan borehan teri lombok ijo wis mateng.
"Ya " Kang Mul nggenturit mlaku edot gageayan ngumbah tangan nang kolam ,tangane blopot lemah kawit esuk urung sarapan wetenge wis empir-empir.kaya shockbeker montor pit utawa krocongan dangdutan apa jaipongan,,he he he
Ndeleng nang meja lodeh asem lan borehan teri sambel ijo,ora sranta nyered korsi mapan njagong ,umed maca donga mangan terus nyekel sendok njukut borehan teri sambel ijo disogna nang piring sega banjur dipangan kanthi enthong.Biasane lodeh asem dipangane bar rampung mangan minangka kena nggo nginum banyu lodeh aseme karo cethal-cethil cut setitk mangan isine lodeh asme kaya jagung, godongan-godongane .Inyong banget bungaeh koh, wis ana 2 mingg bisa ngrasakna maningg sarapan kaya kiye nyamplenge.karo Bojo lan anak
Mangan karo apa baen angger awake kepenak ,kemringet sing masak Bojo walah ora bisa dipadhakna masakane sapa baen ,apa kuwe masakane Restoran,Hotel Warung Tegal Masakan Padang....apamaning Masakan Petheng
Masakan Padang be kalah karo olahane Biyunge bocah,,apamaning Masakan Peteng sing mbuh endi papane Warung lan masakane ..ha ha ha...
Ora usah brisik Kang Mul mbokan ana kanca bathir mung ngiler thok weruh nang gambar, denei ora malah pamer.
"Lawuh kaya kuwe be pamer, '
"Lodeh ora bermutu"
Lah kuweh menungsa toli "padha ning ora papak" wong lima pendapate ya lima, wong sepuluh penemu sepuluh ,wis jamak lumraeh wong urip ana sing seneng ana sing ora. Ora perlu digawe lara ngati, kabeh-kabeh toli nduwe penemu dewek-dewek wong siraeh dewek-dewek,,koh,,,
Padha Ning Ora Papak kuwe sih apa mangsude ,jere Kaki Nini inyong rika padha gemiyen angger aweh pititur toli nganggo ukara utawa sanepo ora nganggo dalil, ning bener lan kasunyatan, Ngonoh sih ujar-ujare Wong Sepuh gemiyen bodo lea leo lan dianggep ketinggalan pituture, Ora sekolah lan ora kuliyah,ning omonge temamah lan bener kedadiane
Padha Ning Ora Papak lir umpamane digambarna kayata driji tangan nang kanan tengen lan kiwe, saben-sabne tangan drijine ana lima jumlaeh Jennge driji beda beda ana sing jenenge Jempol, kelingking, telunjuk, jari manis,jari tengah rupane beda-beda, bentuke beda-beda uga duwure beda-beda, Driji digawe nang Gusti Allah banget-banget sempurnane langka sing protes apa sing interupsi kabeh migunani lan ana pegaweane dewek-dewek
Padha, yaiku sepadha-padha sing dejengeni menungsa, angger tembung penjorangane Menungsa=Menus-menus ora krasa,,ora krasa madani ora krasa menjepi,ora krasa ngomeij lan lia-liane.Pating pecothot sakemyang-kemyang angger ngomong ora nganggo waton, Seneng ora kurang pengalem Wadeh ora kurang pengalem.Kabeh menungsa kue nduwe dicipta Nang Gusti Kang Murbening Jagad Allah SWT kon padha ngabekti karo sing gawe urip lan brayan karo menungsa sekabehane lan jagad saisine .
Papak.toli rata,ora lancip,kuwe sih sapa baen ngerti,Ning aja gemrungsung disit ngumpah-ngumpah Kang Mul, Blekethir sih kuwe wis ora usah dibahas maning, Blektir pekok ,,maning besanu cok nggaya angger nulis nganggo basa Inggris apa Latin jebule ora ngerti mangsude,,,,Cilukbah,,Ya ora papa kader salah utawane kleru kena dingampura soale Kang Mul ora tahu mangan gendeng sekolahan apamning gendeng kampus Universitas. wk wk wk...sing sekolah karo sing kuliah be ora tahu mangan gendenge apaming Kang Mul sing bangsa "Dedek Merang Awul-Awul" uripe mung nggo pepek-pepek liane.mengko nden ndarani Ebeg lagi dijantur.
Papak mungguhe Bung Karno ,,,,,,Kang Mul ya anu jere kandane wong tua Turki (Pituture Kaki) anu nutur piture wong tua gemiyen sing ngalami zaman sadurunge Kamardikan nganti jaman Bung karno seda menawa isitlah Papak kuwe ngango nglebur sekabehane bangsa Indonesia sing akeh banget suku,ras,bahasa ,agama, pada baen hak lan kewajibane marang negara lan kabeh-kabeh padha kedudukane ning ngarepe hukum. Lebur dadi siji dadi bangsa Indonesia sekang Sabang butul Merauke,langka ningrat ora ningrat, mulane dadi ana Tembung celukan marang wong lanang sing wis mbojo apa sing deanggep tuwa kayata Guru,,nganggo sebutan Pak.,
Ora krasa gari madang ,sega sepiring,,semangkok lodeh asem karo borehan teri lombok ijo bablas angine entong grontong kena nggo isen isen weteng ,Mangane wau jan kur cut sesendok,kuwe be anu kepeksa tek jejel-jejelna.....angger cut sepring mengko rika pada sing maca status ngarani Kang Mul ,,Weteng Kendil,apa Buta Ijo apa Rai Badogan....
Eraam jere Juragan Mas Muhdi,,madang lawueh apa baen karo Bojo anak rasane Nylekamin......
Karangnangka 02/04/2016

0 comments:

Post a Comment