Artikel Terbaru

Saturday, October 8, 2016

Makam Aulia Syeikh Abdusallam Desa Gununglurah ,Kecamatan Cilongok,Kab.Banyumas


Makam Aulia Syeikh Abdusallam
Desa Gununglurah ,Kecamatan Cilongok,Kab.Banyumas
Syeikh Abdusallam adalah sesepuh perintis penyebar agama islam yang sangat jasanya di daerah Kecamatan Ciongok dansekitarna dengan memulai dakwahnya di Desa Gununglurah.
Beliau menurut juru kunci makam Mbah Akhmad Sujangi(73th) warga rt 2/rw8 berasal dari daerah Solo yang belum diketahui secara pasti waktu kedatangannya di Desa Gununglurah.
Menantu Syeikh Sela Kerti itu mempunyai ilmu agama islam yang sangat mumpuni baik ilmu syariat,,hakikat,tarikat dan marifat sehngga berhasil mengejak mesayarakat desa Gununglurah memeluk agama Islam dengan pedekatan yang sangat bjaksana melalu dakwahnya yan sejuk.
Karomah Syeik Abdussalam terlihat ketika beradu ilmu dengan mertua beliau Syeikh Sela Kerti yang menjadi pengasa wilayah Gununglurah dan sekitarnya.
Pada saat itu Syeikh Sela Kerti mampu menunjukkan ketinggia keimuannya dengan membuat tasbih dengan batu, seketika dijawabnya oleh Syeikh Abdusallam dengan mengambil air dengan sebatang lidi.
Merasa lebih rendah ilmunya dari Syeikh Abdusallam ,Syeik Sela Kerti kemudian menyatakan menyerahan kekuasaannya pada menantunya Syeikh Abdussalam sebagai penguasa desa Gununglurah dan sekitarnya,
Syeikh Abdusallam juga memunyai karomah saat beliau bersama istri dan murd-murid melalsanakan shoalt di tep sungai Mengaji diatas batu besar ,karena jamaahnya terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan tak ada pembatasannya tiba-tiiba dengan izin Alloh SWT ,tangan Syeikh Abdusallam mampu membelag batu menjadi dua sebagi garis pembatas sholat laki-laki dan perempuan.
Tatkala sedang melaksanakan sholat berjmaah tiba-tiba hujan segera turun dan banjir datang seketika,namun atas kekuasaan Alloh SWT,banjr bandang itu tak menerjang Syeikh Abdusallam dan pengikutnya melainkan banjir bandang berbelok dari batu tempa sholatnya,
Makam Syeikh Abdusallam terletak grumbul Krangintung Desa Gununglurah kira-kira 300 m dari pertigaan jalan raya Gununglurah-Sokawera,satu komplek dengan makam Kyai Nurbesari,penatus pertama Gununglurah.
Sebelum memasuki Makam terdapat sebuag gapura dan tangga berjumlah 17 yang meambangkan jumlah rakaat sholat fardlu mulai dari subuh sampai Isya.
Letak makamnya paling utara atau paling depan dengan luas areal hampir 6 x 6 m dengan bangunan cungkup beratap menjadi tempat berteduh para peziarah dari berbagai daerah dan masyaraat sekitarnya.
Makam beliau sangat sederhana masih berupa gundukan tanah dan dua batu menjaidi penanda makam beliau didepan pintu masuk makam terdaat tirai berwarna hijau dan diselipi warna hijau muda .sementara dipojok sebelah utara inggir kanan terdaat sebuah pohon besar yang telah berumur ratusan tahun.
Syekh Abdusallam mempunyai menantu bernama Syeikh Abdussomad Jombor yang mempersunting putri beiau.Syeikh Abdussomad dikenal sebahai ulama sangat berpegaruh di kawasan Banyumas,Jawa Tengah,sampai daera di Jawa baratoel karena banyak yang menuntutilmu agama islam kepada Syeikh Abdussomad .
Gunungurah 29 Juni 2016
Mulyono Harsosuwito Putra
Ketua Institut Studi Pedesaan dan Kawasan

0 comments:

Post a Comment